» » Склопакет, з чого вiн складається »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Склопакет, з чого вiн складається »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн

Склопакет, з чого вiн складається »Будiвельний портал - ремонт, нерухомiсть, облицювання, дизайн


Пластиковi вiкна ПВХ в даний час користуються величезним попитом на будiвельному i ремонтному ринку. Для того, щоб зрозумiти чому ж вони настiльки популярнi, необхiдно розiбратися в тому, з чого в принципi складається склопакет i визначити критерiї за якими ми будемо проводити вибiр пластикових вiкон. Безпосередньо склопакет - це два i бiльше стекол i рамка, яка проходить мiж торцем скла i рамою.

Для того, щоб термiн служби склопакетiв був досить довгим у них застосовується герметик, що складається з багатьох шарiв. У склопакетах, як правило, можуть застосовуватися всiлякi типи стекол, найбiльш важливо визначити для яких цiлей i в яке мiсце монтується конкретне пластикове вiкно. Вiд того, який вид стекол застосовується в склопакетi, приймають рiшення про їх мiсцезнаходження в рамi i про сторону орiєнтацiї. Наприклад, якщо встановлюють селективнi скла, то, в обов'язковому порядку, покриття наносять всередину пакета, а в якостi зовнiшнiх стекол, як правило, встановлюють сонцезахиснi. У випадку, коли вiкна ПВХ монтують в мiсцях високої термовоздействiя, необхiдно використовувати сонцезахиснi стекла з загартуванням i дзеркальної (вiдображає сонячне свiтло) поверхнею.

Дистанцiйнi рамки (тi, якi знаходяться мiж торцями скла i рамою) зазвичай робляться з неiржавiючої сталi, алюмiнiю або пластику. Дистанцiйнi рамки роблять порожнистими, а на внутрiшнiх їх сторонах свердлять отвори. Усерединi розташовують особливий абсорбуючий осушувач, вбирає в себе воду, яка iнодi з'являється мiж склом. Це явище, як правило, трапляється в прохолоднi перiоди року (наприклад, взимку), коли виникає суттєва рiзниця температури всерединi i зовнi - саме тодi висока ймовiрнiсть випадання роси в просторi мiж листами скла. Дуже важливо, щоб отвори в рамцi були менше розмiрiв гранул абсорбенту, щоб виключити випадання осушувача при доставцi вiкон до мiсця робiт. Зазвичай абсорбентом виступає силiкагель або так званi «молекулярнi сита». У молекулярних ситах можна використовувати абсорбент при температурах до мiнус 60 градусiв. При цьому зниження характеристик осушувача не спостерiгається. А ось у силiкагелю при температурi нижче 45 градусiв починається погiршення характеристик.

В принципi, в наших широтах, в умовах помiрного клiмату ця рiзниця у властивостях не має особливого значення. Величезне значення для склопакета має герметик, який зобов'язаний нi в якому разi не дати потрапити водi в простiр мiж склом. Крiм того, герметик служить соединителем елементiв пластикового вiкна. Вiн надiйно крiпить скло з дистанцiйною рамкою, зберiгає тепло i, як наслiдок, дає можливiсть продовжити термiн експлуатацiї вiкна. В останнi роки дуже популярним став метод заповнення мiжскляного простору iнертними газами (аргоном або криптоном). Такий метод збiльшує збереження тепла i пiдвищує звукоiзоляцiю. Зазвичай для вiкон використовується аргон, як бiльш дешевий у виробництвi. Криптон застосовують рiдше, оскiльки його вартiсть бiльше, нiж у аргону. Тим не менш, варто вiдзначити, що теплоiзоляцiйнi характеристики криптону значно перевищують аргоновi.

Таким чином, при виборi пластикових вiкон необхiдно звертати увагу, як на вартiсть виробiв, так i на їх характеристики i властивостi. В обов'язковому порядку дiзнайтеся про наявнiсть осушувача всерединi рамки, виберiть наповнення простору мiж стеклами i визначитеся з видом стекол в склопакетi. Не забувайте, що скупий платить двiчi i, вiддавши перевагу недорогим вiкнам ПВХ, згодом можна постiйно страждати вiд протягiв i запiтнiлих стекол.
26-08-2017, 23:50
150 просмотров
[/group]