» » Чому пластиковi вiкна потребують додаткової вентиляцiї

Чому пластиковi вiкна потребують додаткової вентиляцiї

Чому пластиковi вiкна потребують додаткової вентиляцiї
Гарне вiкно повинно бути герметичним, «захищаючи» господаря вiд пилу, бруду, протягiв i вуличного шуму. Однак не можна забувати про те, що приплив повiтря через сучаснi пластиковi вiкна складає всього 10-15% вiд необхiдного за санiтарними нормами кiлькостi. А це «тягне за собою» задуху, накопичення вуглекислого газу i пари води за рахунок життєдiяльностi людей i поява грибка. На найбiльш холодних елементах вiкна (скла, вiконнi рами, примикання укiс-рама) утворюється конденсат через пiдвищення рiвня вiдносної вологостi. Та й здоров'ю нашого вiдсутнiсть свiжого повiтря на користь не йде.

Можна, звичайно, регулярно вiдкривати вiкна i провiтрювати примiщення, однак тодi з'являється iнша проблема: постiйний шум (наприклад, вiд проїжджаючих машин), який заважає зосередитися i гуляють по кiмнатi протяги.

Є й iнший варiант: встановити кондицiонер. Але i тут є «пiдводнi каменi». Справа в тому, що повiтря, що проходить через кондицiонер, втрачає свою «свiжiсть» на 90% через зниження концентрацiї негативно заряджених аероiонiв i озону!

Однак є ще одне рiшення проблеми: оснастити пластикове вiкно спецiальним шумозахисним вентиляцiйним клапаном. Вiн дозволить провiтрювати примiщення час вiд часу i при цьому шум Вас не потурбує. Такi клапани рекомендуються до установки за нормативами СЕС у всiх примiщеннях, вiкна яких виходять на галасливi магiстралi. можна встановити безпосередньо на вiкно, або через стiну поряд з вiкном.

Є вентиляцiйнi клапани без управлiння припливом повiтря (тобто, обмежити потiк повiтря можна тiльки при поривах вiтру) i з управлiнням припливом повiтря. У другому випадку управлiння може бути автоматичним або ручним. Краще вибрати клапан з автоматичним управлiнням, тодi Вам не доведеться постiйно «ламати голову» над тим, наскiльки сильно або слабо слiд вiдкрити клапан.
24-07-2017, 10:01
187 просмотров
[/group]