» » ПЛАСТИКОВІ ВІКНА. Як вибрати найкращi?

ПЛАСТИКОВІ ВІКНА. Як вибрати найкращi?

ПЛАСТИКОВІ ВІКНА. Як вибрати найкращi?

Вам набридло споглядати рассохшиеся вiкна з величезними щiлинами, i ви нарештi вирiшили придбати i встановити ПВХ-вiкна у своїй квартирi. Але, потрiбно знайти самi хорошi i недорогi вiкна з ПВХ. Широко поширена помилка, що вибiр вiдповiдної компанiї, не займе занадто багато сил. Рiзноманiтними оголошеннями "Монтаж вiкон-ПВХ пiд ключ" наповненi майже всi друкованi видання. Вдобавок деякi з подiбних оголошень гарантують максимально швидкий монтаж ПВХ-вiкон за досить невисокими цiнами. Чи завжди може привести приваблива поспiшнiсть i дешевизна до гарних пiдсумками роботи?

Поставтеся до вибору з усiєю серйознiстю. Може бути прикро, заплатити досить чималi грошовi суми i в кiнцевому пiдсумку роздобути кривi й косi ПВХ вiкна. Неодмiнно необхiдно звернути пильну увагу на наявнiсть репутацiї i досвiду пiдрядної компанiї, яка виконує монтаж ПВХ-вiкон. Не бажаєте безглуздого ризику - знайдiть будiвельну фiрму, яка добре орiєнтується у всiх нюансах i займається встановленням вiкон з ПВХ-профiлю на протязi не менше десяти рокiв. Дiзнайтеся, чи дотримується фiрма будiвельнi норми i правила (БНiП) i поцiкавтеся квалiфiкацiєю майстрiв.

В обов'язковому порядку потрiбно переконатися, що у данiй монтажної фiрми присутнi обов'язковi сертифiкати на проведення робiт з виготовлення та монтажу пластикових вiкон - гiгiєнiчнi, якостi, вiдповiдностi, пожежнi. Наявнiсть таких дозвiльних документiв (сертифiкатiв) точно засвiдчує збереження всiх якостей матерiалiв, вiдсутнiсть у вiкнах-ПВХ заборонених хiмiкатiв, мiцнiсть i якiсть вiконного склопакета, суворе дотримання виробничої технологiї. Дуже добре якщо у будiвельної компанiї, iснує свiй сайт в Інтернетi, де бажаючi можуть подивитися цi дозвiльнi документи.

Важливо, щоб монтажна компанiя надавала досить серйознi гарантiйнi зобов'язання на якiсть своїх робiт. Звернiть увагу: зможуть зробити це будiвельнi компанiї, у яких iснують рекламацiйнi пiдроздiли, якi займаються виправленням недолiкiв i дефектiв, що з'явилися пiсля здiйснення установки вiкон ПВХ пiд час усього гарантiйного строку. Компанiї, якi здiйснюють установку вiкон з ПВХ-профiлю, зобов'язанi пiдписувати договори, в них зобов'язання сторiн прописанi до тонкощiв. Абсолютно всi тонкощi прояснiть заздалегiдь, навiть, на перший погляд, дуже малозначнi. Щоб надалi уникнути зайвого непорозумiння, це треба зробити в обов'язковому порядку.

Неодмiнно самi переконаєтеся в якостi ПВХ-вiкон, виготовляти i монтувати якi буде обрана вами пiдрядна органiзацiя. У найкращих ПВХ-вiкон i абсолютно всi їх частини добротно пiдiгнанi. Вони мають достатнiй асортимент рамних конструкцiй, вiдмiнний вигляд, якiсну фурнiтуру. Вiд фурнiтури багато в чому залежить довговiчнiсть i мiцнiсть вiкон. Навiть якщо вся конструкцiя ПВХ-вiкон виготовлена ??вiдмiнно, все можна зiпсувати поганий фурнiтурою. На фiрмi, яка не економить на якостi вiконних деталей, в пiдсумку потрiбно зупинити остаточний вибiр.

Ставлення до своїх клiєнтiв, говорить багато чого про обраної вами компанiї. Ви обов'язково повиннi вiдчувати готовнiсть розкрити повну iнформацiю i вiдповiсти на необхiднi питання вiдвiдувача, дуже ввiчливе ставлення до кожного, хто звернувся в компанiю клiєнта. Сумлiнну монтажну фiрму буде вiдрiзняти серйозне ставлення до своєї репутацiї, яке виражається в незмiнному дотриманнi обумовлених термiнiв, максимально точному обмiрюваннi прорiзiв, встановлення вiкон-ПВХ в незмiнному вiдповiдностi з розмiрами. ПВХ вiкна, виконанi цiєю фiрмою, прослужать вам довгi роки i матимуть найвищу якiсть.
3-01-2019, 21:37
210 просмотров
[/group]