» » З чого краще всього будувати свiй дiм »Економiка та будiвництво

З чого краще всього будувати свiй дiм »Економiка та будiвництво

З чого краще всього будувати свiй дiм »Економiка та будiвництво

Споруда будинку за мiстом вимагає вiдповiдального пiдходу у всiх вiдносинах, адже потрiбно продумати дуже багато рiзних моментiв. Але найголовнiше питання - з чого будувати будинок, то є вибiр матерiалiв. Розглянемо рiзнi види матерiалiв для будiвництва будинку.

Будинок з цегли вiдрiзняється теплом i надiйнiстю. Вiн дуже довговiчний, цегла високої якостi коштує бiльше ста п'ятдесяти рокiв, так що в такому будинку зможуть жити i вашi дiти, i внуки, i правнуки. Згiдно з нинiшнiми будiвельним нормам, цегляна кладка повинна бути товщиною як мiнiмум 610 мiлiметрiв. Бiльш тонкi стiни потребують утеплення з зовнiшньої i з внутрiшньої сторiн.

Будинки, для будiвлi яких використовується пiнобетон або газоблоки, є бiльш сучасними. Обидва цi матерiалу мають пористий тип бетону, i складно вирiшити, який же з них краще. Вони вiдрiзняються методом, яким виходять осередки. У пiнобетон додають пiноутворювачi, а в газобетон - речовини, якi утворюють газ в результатi хiмiчних реакцiй. Плюс газобетону перед пiнобетоном - його бiльш висока мiцнiсть, та й на невисока. Пiнобетон легший i морозостiйкий, має кращi теплозахиснi характеристики i придатний до застосування на стиках з рiзними температурами. Будинки, побудованi з цих матерiалiв, надiйнi i довговiчнi, мають високий теплозахист i хороший мiкроклiмат всерединi. Також цi матерiали екологiчнi, економiчнi, вогнестiйкi i мають гарнi звукоiзоляцiйнi властивостi.

У тому випадку, коли будинок повинен бути побудований у визначений термiн, можна скористатися каркасної технологiєю. В даний час поширене застосування кам'яної вати i орiєнтоване-стружкових плит. У будiвництвi будiвлi за цiєю технологiєю головну роль грає правильнiсть монтажу конструкцiї, тому потрiбно дуже вiдповiдально поставитися до вибору будiвельникiв. Якщо хоч трохи вiдхилитися вiд технологiї, то є ризик, що конструкцiя може промерзнути.

Найбiльш важлива перевага, яким володiє брус, це можливiсть дому "дихати". У таких будовах добре зберiгається тепло. Якщо ви вирiшили зупинитися на будiвництвi будинку з бруса, то вибирайте породи деревини з низькою теплопровiднiстю. Тодi в зимовий час будинок буде зiгрiвати теплом, а в лiтнiй - дарувати прохолоду. Якщо в якостi матерiалу для будiвництва вибрано оцилiндрованої колоди, то можна не турбуватися про зовнiшнiй обробцi будинку. Перепад дiаметрiв колод становить 2-4 мiлiметра. Брусу будiвлi не деформуються.
10-09-2017, 10:29
151 просмотров
[/group]