Будинки на водi: незвично i комфортабельно »Економiка та будiвництво

Будинки на водi: незвично i комфортабельно »Економiка та будiвництво Для нас будинки на водi поки що залишаються дивиною, але в багатьох країнах свiту такi будови використовуються досить давно.
Подiбний будинок може бути мiсцем постiйного проживання або замiським котеджем. Вони можуть бути зведенi в тих мiсцях, де вiдсутнi можливостi для капiтального будови.
В якостi плавучого будинку може бути переобладнана баржа. Можна замовити нову на верфi або купити на вторинному ринку. Старої баржi необхiдно оновити внутрiшню обробку, зробити профiлактику днища i позбавити його вiд iржi.
Будинок-баржа може бути перемiщений в будь-яке мiсце.
Також iснує технологiя побудови споруди на бетонних дебаркадерах i застосовується для будiвництва плавучих ресторанiв i готелiв. При використаннi дебаркадерiв здiйсненнi будь-якi дизайнерськi задумки. Також дебаркадери дозволяють зводити багатоповерховi будинки.

Закладка фундамет »Економiка та будiвництво

Фундамент - пiдстава котеджу, чим вiн буде довше стояти, тим буде довше стояти будiвля, розташована на ньому. На хорошому фундаментi буде легше будувати та експлуатувати надалi готова будiвля. Головне вибрати правильний вид фундаменту. Адже фундамент - це основа всього. Нi в якому разi не можна гнатися за дешевизною. Вартiсть фундаменту повинна складати близько 15-20% вiд вартостi всього будинку. Адже копати доведеться багато, i вартiсть земляних робiт дорога. Потрiбно вiдразу ставити надiйний фундамент, адже якщо поставити неправильний фундамент, то його переробка додасть до вартостi будинку ще 30%. При будiвлi правильного фундаменту враховується не тiльки матерiал, з якого вiн буде зроблений, але i склад грунту, на якому вiн буде стояти i поведiнку ґрунтових вод. Адже рiвень пiдземних вод чинить постiйний вплив на поведiнку грунту. Краще всього, якщо грунти будуть промерзати, не досягаючи рiвня грунтових вод. Якщо ж грунт буде промерзати, досягаючи рiвня грунтових вод, будiвництво правильного фундаменту в таких умовах, буде вiдповiдальною справою. Адже з посиленням морозiв буде «стiкати» вниз i рiвень промерзання грунту. За будiвельними нормами рекомендується закладати фундамент до рiвня промерзання грунту, який в Росiї рекомендовано становить 1,5м. Як тiльки пiдземнi води почнуть замерзати, вони починають тиснути на грунт знизу, i вiн починає спучуватися, «здуватися» вгору. І, як правило, цей пiдйом грунту вгору не буде рiвномiрним по всьому периметру фундаменту. А значить i фундамент буде «косити», вихляти, тиснути на варте на ньому будову. Почнуть з'являтися трiщини вiд такого нерiвномiрного розподiлу навантаження, як в стiнах будинку, так i на фундаментi. Тому по виду грунтiв фундаменти бувають трьох типiв - стрiчковi, стовпчастi й плитнi (або збiрнi залiзобетоннi).

Технологiя будiвництва каркасної лазнi »Все для дачi

Технологiя будiвництва каркасної лазнi »Все для дачi
Є два основнi варiанти будiвництва лазнi: зруб i каркас. Прихильники традицiйних дерев'яних зрубiв i чути не хочуть нi про яких iнших конструкцiях, але деякi любителi попаритися двома руками голосують за каркасний варiант будiвництва лазнi.

Правильний монтаж вiкон »Економiка та будiвництво

Правильний монтаж вiкон »Економiка та будiвництво
Не достатньо лише замовити пластиковi вiкна. Важливо правильно провести їх монтаж, так як це трудомiсткий процес. Проводити такi роботи можуть висококвалiфiкованi працiвники. Можна i самостiйно здiйснити монтаж, якщо звичайно є, хоч якi-небудь знання в цiй галузi. У тому i iншому випадку 100% гарантiї того, що монтаж пройде повнiстю успiшно i без недолiкiв дати нiхто не зможе. Проте краще довiриться фахiвцям. Помилки в їх роботi можуть бути вiдразу i не помiтнi, проте в процесi експлуатацiї вiконної конструкцiї виникнуть проблеми. Щоб цього уникнути, пiсля монтажу вiкна, звернiть увагу на наступнi моменти:
- Ретельно дослiджуйте розташування вiкна в пiдготовленому отворi. Вiкно має бути встановлено по вертикальному i горизонтальному рiвню, що не нахилене в будь-який бiк.
- Подивитися, на скiлькох анкерах тримається конструкцiя. Це дуже важливо, тому що вiд цього буде залежати довговiчнiсть вiкна. Необхiдна кiлькiсть крiпильних анкерiв зазначено в документацiї, що додається до вiкна. У реальностi, ця кiлькiсть повинна збiгатися iз зазначеною кiлькiстю. Якщо їх менше, то слiд звернутися до постачальника вiкна.

Проектування та монтаж вентиляцiйних систем »Економiка та будiвництво

Проектування та монтаж вентиляцiйних систем »Економiка та будiвництво

Для ефективного повiтрообмiну в примiщеннi необхiдно проектування та монтаж вентиляцiйних систем. На етапi проектування вентиляцiї необхiдно подумати про забезпечення необхiдних параметрiв повiтря, вiдповiдно умов життя i дiяльностi людини в даному примiщеннi. Система вентиляцiї також повинна врахувати умови експлуатацiї устаткування i технiки. Вентиляцiя буває витяжного припливного типу. Припливна система забезпечує примiщення чистим повiтрям, а витяжна - сприяє виведенню забрудненого повiтря за межi примiщення. Крiм цього вентиляцiя буває загальнообмiнною (охоплює всю будiвлю), або мiсцевої. Також система вентиляцiї може бути механiчною або природною.
Схему вентиляцiйної системи наносять на план будiвлi, розмiчаю розташування обладнання, виконують монтажнi креслення. Визначають види i типи необхiдних електромонтажних та будiвельних робiт, вибирають матерiали.

Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi

Як правильно зробити вимощення будинку »Все для дачi
Багато господарiв мрiють про будинок-довгожителя, який роками не потребує капiтального ремонту. Осягнути неосяжне, звичайно, не можна, однак створити умови для безпроблемної експлуатацiї будинку можна. Наприклад, зробити йому правильну вимощення.

Характернi особливостi бетону »Економiка та будiвництво

Характернi особливостi бетону »Економiка та будiвництво

Нi для кого не секрет, що бетонне будiвництво має низку переваг перед iншим будiвництвом. Серед великої кiлькостi позитивних властивостей можна назвати низьку вартiсть використовуваного матерiалу, вiдмiнну зносостiйкiсть i надiйнiсть. Крiм цього, з бетону можна зводити споруди будь-якої складностi. Це i є головна причина, чому основна кiлькiсть сучасних будiвель будуються саме з цього матерiалу.

Бетон не можна зiпсувати, вiн не боїться гниття i як наслiдок, може вiдмiнно протистояти зовнiшнiм впливам довгий час, не втрачаючи при цьому своїх фiзичних якостей.

Фонтан на дачi »Економiка та будiвництво

Фонтан на дачi »Економiка та будiвництво
Пiд час облаштування присадибної дiлянки ви неодноразово представляли собi фонтан чи водойму. Люди завжди люблять вiдпочивати на березi водойми. Рiчки, моря, озера ваблять до себе i восени, i навеснi, не дивлячись на те, що купатися холодно. Вид води володiє релаксуючим, заспокiйливими властивостями, допомагає позбутися вiд повсякденної суєти. А на дзюркотливi потоки можна дивитися, не вiдриваючи очей. Стрiмкi струмки, бурхливi рiки, звичайно ж, фонтани забирають звичайнi проблеми i сумнi думки в небуття, покращують настрiй i дарують вiдчуття єдностi людини з природою.
Бiльшiсть людей не можуть уявити собi вiдпочинок без водойми, i тому вдаються до установки фонтану на своїй присадибнiй дiлянцi. Крiм естетичної краси штучна водойма пiдтримує мiкроклiмат, зволожуючи в жарку погоду повiтря.

Чи можна заощадити при бурiннi свердловини »Економiка та будiвництво

Чи можна заощадити при бурiннi свердловини »Економiка та будiвництво

У народi побутує думка про те, що бурiння свердловини обов'язково має здiйснюватися виключно влiтку, кажучи iншими словами, тiльки при плюсовiй температурi. Враховуючи цей факт, саме на лiто припадає левова частина замовлень у фiрмах на бурiння свердловин. У свою чергу такий стан речей веде до невиправданого пiдвищення цiн на подiбного роду послуги. З iншого боку, взимку дуже мало замовлень на бурiння свердловин. То чи можна займатися бурiнням в зимову пору року?

На думку фахiвцiв, клiєнти бурових компанiй, роблячи свердловини влiтку, втрачають можливiсть отримати максимально задовiльний результат за низькими цiнами.

У разi звернення у вiдповiдну компанiю в перiод з листопада по квiтень, замовник отримує можливiсть отримати не тiльки вiдмiнну знижку, а й можливiсть зробити всю роботу в короткi термiни, адже вночi, же нiхто не буде працювати.

Газгольдери для автономного газопостачання »Економiка та будiвництво

Газгольдери для автономного газопостачання »Економiка та будiвництво
У рядi випадкiв власникам житлових будинкiв, дач, котеджiв для опалення своїх помешкань доводиться використовувати спецiальнi ємностi для газу - газгольдери, В цьому випадку до котельного устаткування, що забезпечує житло теплом i гарячою водою, газ подається вiд газгольдера по невеликому газопроводу. Перiодично його запаси заповнюють зрiдженим газом з автоцистерни. Найчастiше необхiднiсть купити газгольдери виникає через вiдсутнiсть магiстрального газопроводу поблизу житла, або через занадто високу вартiсть пiдключення до трубопроводами природного газу. Виробникiв газгольдерiв на росiйському ринку не так багато, як продавцiв: «ФАСХИММАШ» в м Кстово Нижегородської областi та кiлька iноземних фiрм - iталiйських, чеських i польських.

Використання кольорового цегли »Економiка та будiвництво

Використання кольорового цегли »Економiка та будiвництво
Щоб видiлитися i створити неповторний стиль при зведеннi будинку, можна вдатися до рiзних способiв. Один з найпростiших серед них - використання кольорового цегли. Простий червоний або бiлий цегла має хорошi технiчнi характеристики, але вiн давно набрид своєю непримiтна. Якщо кiлька десяткiв рокiв тому великого вибору у будiвельникiв не було, то тепер виробники випускають найрiзноманiтнiшi матерiали для будiвництва. І кольорова цегла все частiше застосовується для смiливих дизайнерських рiшень. Вiдтiнки у такого цегли можуть бути самими рiзними - вiд свiтлих до дуже темних. Деякi будинки з кольорового цегли виглядають як iграшковi, але при правильному пiдборi не надто яскравих i помiтних кольорiв в оточеннi сочетающегося за кольором забору i iнших елементiв декору виходить вельми вражаючий дизайн.

Як своїми руками швидко побудувати лiтню баню на дачi »Все для дачi

Як своїми руками швидко побудувати лiтню баню на дачi »Все для дачi

Не всi дачники можуть дозволити собi мати на дiлянцi лазню з усiма належними їй атрибутами - каменкой, парилкою i мийної. А пiсля робiт в саду i на городi помитися то адже дуже хочеться, чи не так? Деякi задовольняються саморобним душем. А мiй сусiд по дачi на своєму невеликому дiлянцi побудував лiтню баню, яку топити не треба.

Фонтан з водоспадом на садовiй дiлянцi »Все для дачi

Фонтан з водоспадом на садовiй дiлянцi »Все для дачi

Спорудити фонтан з водоспадом на садовiй дiлянцi не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Невеликий водойму з рiзними декоративними елементами, струмком i заплавою - прикраса для будь дачi. І не варто боятися, що вiн займе дуже багато мiсця. Водоймище площею бiльше 3,5 кв. метрiв вже дозволить домогтися рацiонального спiввiдношення мiж водою, водною рослиннiстю i рибками, що живуть у ньому. А спорудження фонтану навiть в невеликому водоймищi пожвавить загальну картину i, крiм того, наситить воду киснем.