» » Чи можна заощадити при бурiннi свердловини »Економiка та будiвництво

Чи можна заощадити при бурiннi свердловини »Економiка та будiвництво

Чи можна заощадити при бурiннi свердловини »Економiка та будiвництво

У народi побутує думка про те, що бурiння свердловини обов'язково має здiйснюватися виключно влiтку, кажучи iншими словами, тiльки при плюсовiй температурi. Враховуючи цей факт, саме на лiто припадає левова частина замовлень у фiрмах на бурiння свердловин. У свою чергу такий стан речей веде до невиправданого пiдвищення цiн на подiбного роду послуги. З iншого боку, взимку дуже мало замовлень на бурiння свердловин. То чи можна займатися бурiнням в зимову пору року?

На думку фахiвцiв, клiєнти бурових компанiй, роблячи свердловини влiтку, втрачають можливiсть отримати максимально задовiльний результат за низькими цiнами.

У разi звернення у вiдповiдну компанiю в перiод з листопада по квiтень, замовник отримує можливiсть отримати не тiльки вiдмiнну знижку, а й можливiсть зробити всю роботу в короткi термiни, адже вночi, же нiхто не буде працювати.

Варто також вiдзначити, що з технiчного боку цiєї справи - теж не буде жодних проблем. Бiльш того, за пiдмерзлою поверхнi значно легше дiстатися до мiсця бурiння. Інодi до мiсця, де повинен бути джерело важко проїхати через болотисту поверхнi. Наприклад, влiтку, бурова машина може залишити слiд, зiпсувавши таким чином ландшафт мiсцевостi. Природно, що в умовах мiнусової температури таке не станеться.

Сучасна бурильна технiка розрахована на роботу в таких умовах. Крiм того, не можна забувати про те, що навiть взимку, грунт промерзає тiльки зверху, а це означає, що в даному випадку тим бiльше не виникатиме жодних проблем.

Єдине, що необхiдно враховувати при бурiннi свердловини в зимову пору року - наявнiсть сильного вiтру. Вся справа в тому, що пориви вiтру можуть заважати нормальнiй роботi не тiльки машини, але й людей.

Враховуючи все вищесказане можна зробити висновок про те, що сезоннiсть бурових робiт - це не бiльше нiж просто мiф, в який бiльшiсть власникiв приватних будинкiв охоче вiрять.

Надiйно захищена вiд корозiї , теплоiзоляцiйнi властивостi також на висотi., що дозволяє довести до споживача гарячу воду в найсуворiшi морози.
27-12-2018, 21:09
246 просмотров
[/group]