» » «Розумний будинок» »Економiка та будiвництво

«Розумний будинок» »Економiка та будiвництво

«Розумний будинок» »Економiка та будiвництво

«До чого дiйшов прогрес ...» - спiвається в дитячiй пiснi. Цю фразу можна смiливо вiднести до надсучасним будовам, якi мають вбудовану систему «Розумний будинок». Задоволення це дороге, але воно того варто, тому дозволяє автоматизувати все, що тiльки можна: домашнiй кiнотеатр i освiтлення, системи безпеки i стеження, вентиляцiї, вологостi i температури, i т.д., i т.п.
Саме подiбна автоматизацiя та забезпечить достатнiй комфорт в приватному будинку, взявши всi функцiї монiторингу за домашнiм обладнанням на себе. Облаштований «Розумний будинок» таким чином, що кожна система обладнань функцiонує в енергозберiгаючому режимi, що дозволяє економити витрати на освiтлення, опалення, роботу приладiв побутової технiки i т.д. І при цьому будь-яка з систем знаходиться пiд контролем основного органу управлiння.
«Розумний будинок» є хорошим захистом вiд незаконного проникнення стороннiх осiб. Вiкна та дверi обладнанi датчиками, якi вiдреагують моментально на розбите скло або вiдкривання дверей у вiдсутнiсть господарiв, i дадуть оповiщення в SMS-форматi.
Захищено вiдчувають себе господарi «Інтелектуального будинку» i на випадок раптового займання. Контроль ведуть датчики, що реагують або на температуру, або на задимлення (а можливо, це прилади змiшаного типу). У разi небезпеки саме вони «потурбуються» про припинення доступу кисню в примiщення, а також вiдключать всi електроприлади.
Не страшний з такими помiчниками i потоп, тому система має датчики протiкання води, а в стояки водопостачання вмонтованi запiрнi клапани, якi вчасно перекриють подачу води. Ну i, звичайно ж, тут не обiйдеться без датчикiв в газовiй системi.
Управляє «Розумний будинок» i жалюзi на вiкнах, i освiтленням у кiмнатах, створюючи певнi свiтловi режими. Запрограмована панель управлiння i на пiдтримку комфортного мiкроклiмату в кiмнатах. А при бажаннi господарiв «Розумний будинок» здатний навiть створити iлюзiю населеностi квартири на час, поки мешканцi вiдпочивають за її межами.

Освiтлення створює атмосферу, тому насамперед для створення комфортної атмосфери для вiдвiдувачiв.
23-08-2017, 15:09
151 просмотров
[/group]