» » Фундамент на палях для дачного будинку »Все для дачi

Фундамент на палях для дачного будинку »Все для дачi

Фундамент на палях для дачного будинку »Все для дачi Будiвельники знають, що вiд того, наскiльки надiйним i мiцним буде фундамент, залежить якiсть i довговiчнiсть будь-якого житла. Однак зведення фундаментального залiзобетонного пiдстави для садового будиночка економiчно не завжди виправдано. Фундамент для дачного будинку на палях - ось недороге i надiйне вирiшення питання. Чим же такий хороший цей тип пiдстави i чому його називають буронабивних?

Технологiя виготовлення фундаменту на палях досить проста. У землi бурять вертикальнi свердловини, якi заповнюються бетоном. Тому i назва йому дали "буронабивної".   Тобто споруда дачного будинку на палях припускає, що вiн буде стояти на забитих глибоко в землю бетонних стовпах. При цьому, для того щоб виключити можливе перемiщення споруди при сезонному русi ґрунту, кiнцi стовпiв повиннi знаходиться глибше точки промерзання грунту.

Фундамент на палях для дачного будинку »Все для дачi

Технологiя ця прийшла в замiське будiвництво не так давно. Тут не знадобляться трудомiсткi земельнi роботи iз заїздом на дiлянку будiвельний технiки, i видаляти вийнятий грунт з дiлянки не буде потрiбно. Ландшафтнi змiни теж мiнiмальнi. З iнструментiв та обладнання достатньо буде ручного бура i бетономiшалки. Планувати можна споруду будь-якої будови, хоч лазнi, хоч житлового будинку, головне правильно вибрати дiаметр паль i їх кiлькiсть. Простiр мiж пiдлогою i поверхнею землi зручно буде використовувати для пiдведення комунiкацiй. Правда пiдвал спорудити не доведеться, але не всiм дачникам вiн потрiбен. Тому, якщо вам потрiбно швидко зробити пiдставу для якого-небудь будови на замiськiй дiлянцi, кращий варiант - фундамент на палях для дачного будинку.

Головною умовою при його будiвництвi - наявнiсть опор, тобто паль пiд кожним рогом будинку i мiсцями, де примикають внутрiшнi стiни. У загальному виглядi палi розмiщуються по периметру будовою через кожнi 1-2 метри. Ну i нижня їх частина повинна знаходиться на глибинi 1,5 -1,8 метра. Для середньої смуги Росiї   це глибина промерзання грунту.

Фундамент на палях для дачного будинку »Все для дачi

Фундаменту на палях для дачного будинку потрiбно опалубка. Це можуть бути металевi, пластиковi або азбестоцементнi труби, якi встановлюють в пробуренi в землi свердловини. Така опалубка, на вiдмiну вiд звичайної, незнiмна i залишається в землi. Розраховують дiаметр труби в залежностi вiд навантаження. Труби обробляють обмазувальної гiдроiзоляцiєю, щоб запобiгти їх змерзання з грунтом.

Технологiя пристрою фундаменту на палях для дачного будинку нескладна. У встановленi опалубки на третину або наполовину їх висоти заливають бетонний розчин. Пiсля цього кожну трубу пiднiмають трохи вгору, створюючи єдиний рiвень для всiх опор, i фiксують клинами. При цьому з нижньої частини опалубки частина розчину виливається i створюється деяке розширення у виглядi капелюшка гриба, яке утримує палю вiд виштовхування. Треба мати на увазi, що пластиковi та азбестоцементнi труби вимагають посилення за допомогою сталевої арматури. Це виключить можливiсть зламу опори.

Фундамент на палях для дачного будинку »Все для дачi

Потiм опалубка паль заповнюється розчином повнiстю. Для зв'язки всiх оголовкiв у верхню частину опор закладаються анкери. В якостi єдиної пiдстави для майбутнiх стiн дачного будинку використовують ростверк. Вiн може бути сталевим у виглядi двотаврової балки, а в дерев'яних будинках його роль виконує нижнiй вiнець.

Фундамент на палях можна використовувати для будiвництва i дрiбнiших об'єктiв: побутiвок, бань, ґанкiв та альтанок. При цьому вартiсть матерiалiв i самих робiт буде в кiлька разiв менше споруди стрiчкового фундаменту.

Таким чином,   фундаменти для дачних будинкiв на палях - це хороший варiант, який може бути розглянутий при плануваннi замiського будiвництва, особливо на нерiвних дiлянках.

6-01-2018, 05:42
469 просмотров
[/group]