» » Як правильно зробити дренаж на дачi »Все для дачi

Як правильно зробити дренаж на дачi »Все для дачi

Облаштування територiї присадибної дiлянки починається з осушення грунту, тобто дренажу. Адже якщо волога буде постiйно накопичуватися в ґрунтi, це може призвести до серйозних негативних наслiдкiв, як для будiвель, так i для бiльшостi рослин, що ростуть в саду.

Якщо дренаж на дачi зроблений правильно, то можна не побоюватися руйнування фундаменту i, як наслiдок, деформацiї пiдлогових покриттiв, рам, дверей i навiть стiн, затоплення пiдвальних примiщень та льохи, мокрих садових дорiжок i майданчикiв, а також загнивання коренiв садових рослин.

Як правильно зробити дренаж на дачi »Все для дачi

Як правильно зробити дренаж на дачi, щоб уникнути перерахованi негативнi чинники? Для цього потрiбно вибрати i спроектувати дренажну систему виходячи з ґрунтових умов замiської дiлянки.

являють собою iнженерно-технiчнi споруди, якi можуть бути як глибинними (закритими), так i вiдкритими (розташованими на поверхнi). Рiшення про те, яку саме систему вибрати, приймається в залежностi вiд розташування дiлянки, типу грунту i т.д. Глибинна дренажна система, у порiвняннi з поверхневою, дозволяє iстотно знизити рiвень грунтових вод.

Пiсля вибору типу дренажу на дiлянцi починається його монтаж - установка дрен, чи iнакше труб, по яких буде текти скупчилася волога, дренажних колодязiв i пiдключення спецiальних насосiв.

Дрени можуть закладатися в землю на рiзну глибину. Вона залежить вiд матерiалу, з якого вони виконанi. Так, на сьогоднiшнiй день переважно використовують полiетиленовi дрени (закладка до 3 метрiв), а також дрени з ПВХ (до 10 метрiв).

Насоси в дренажних системах застосовуються в тому випадку, якщо в результатi зливових дощiв або паводка вiдбулося великi скупчення води на садовiй дiлянцi. Їх завдання - якнайшвидше видалити надлишки вологи з ґрунту. Самi насоси виготовляються з нержавiючих матерiалiв (чавун, алюмiнiй, технiчний полiмер, бронза, нержавiюча сталь).

Дренажнi колодязi можуть бути рiзного об'єму i дiаметра. Встановлюються вони в мiсцi кожного вигину труби i виготовляються переважно з ПВХ. Це спрощує їх установку i обслуговування. Чистити такий колодязь можна один раз на п'ять-десять рокiв.

Правильно зроблений дренаж на дачi буде справно служити його господарям кiлька десяткiв рокiв.

25-11-2017, 23:14
172 просмотров
[/group]