» » Проект електропостачання будинку »Економiка та будiвництво

Проект електропостачання будинку »Економiка та будiвництво

Проект електропостачання будинку »Економiка та будiвництво
Проект електропостачання будь-якого примiщення - обов'язковий документ, який повинен бути пiдготовлений i затверджений у вiдповiднiй установi. Його складання краще довiрити фахiвцям, що володiє достатнiм досвiдом роботи i професiйними навичками.
Подальшi роботи з проектування комунiкацiй i основному будiвництву повиннi проводитися з урахуванням ефективного електропостачання. Для початку необхiдно зiбрати певний пакет документiв, у пiдсумку до самого проекту мають бути доданi рiзнi плани, пояснювальнi записки та розрахунки.
При складаннi проекту необхiдно спочатку розрахувати можливу споживану потужнiсть в залежностi вiд планованого наявностi електроприладiв.
Розташування розеток i вимикачiв в рiзних примiщеннях планується разом з дизайнером, установниками технiки та майстрами-електриками (радимо звернути увагу на розетки фiрми ). Перед монтажем електросистем проект повинен бути затверджений у вiдповiдному держустановi.
Проект може бути узгоджений за сприяння фiрми-проектувальника або самостiйно. Цiна проекту прямо залежить вiд його складностi, архiтектурних особливостей i метражу.
Пiсля схвалення проекту дозволяється проводити монтаж електрики. Пiсля цього здiйснюється перевiрка якостi проведення робiт i вiдповiднiсть документацiї. За умови вiдповiдностi стандартам необхiдним нормам, дається дозвiл на введення i пiдключення до зовнiшньої енергомережi.
28-02-2018, 01:09
142 просмотров
[/group]