» » Вентиляцiя - необхiднiсть, а не розкiш »Економiка та будiвництво

Вентиляцiя - необхiднiсть, а не розкiш »Економiка та будiвництво

Вентиляцiя - необхiднiсть, а не розкiш »Економiка та будiвництво


Система вентиляцiї - необхiдний комплекс заходiв для примiщень, де живуть або працюють люди, а також будь-яких iнших, де важливий хiмiчний та фiзичний склад повiтря, наприклад склади, овочесховища i т.п. Точнiше сказати, вона потрiбна практично скрiзь, де є недолiк природної вентиляцiї.

При виборi способу вентиляцiї, а також кондицiонування, враховується розмiр, призначення та розташування вентильованих примiщень, кiлькiсть що знаходяться там одночасно людей, наявнiсть опалення та iншi фактори. Процес вентиляцiї включає в себе видалення застояного, забрудненого повiтря i замiну його свiжим, попередньо очищеним за допомогою спецiальної апаратури, а iнодi i цiлого комплексу вiдповiдних агрегатiв.

Комфорт i здорова атмосфера житлових примiщень, привабливiсть ресторану, кафе або клубу, робоча обстановка на виробництвi або в офiсi безпосередньо залежить вiд технiчно грамотно спроектованої i встановленої вентиляцiї.

Зараз, на пiку популярностi металопластикових вiкон, особливо необхiдно. Цi вiкна, вихваляє за герметичнiсть та iншi достоїнства, позбавили примiщення природної вентиляцiї, тому проблема свiжого водуха стала майже повсюдно вирiшуватися за допомогою примусових (тобто механiчних) систем. Спецiальне вентиляцiйне обладнання дозволяє перемiщати повiтря на досить значнi вiдстанi, безпосередньо в потрiбну зону примiщень, а також ефективно виробляти його видалення, причому з високим ступенем автоматизацiї заданих параметрiв.

Вентиляцiя вiдноситься до клiматичного обладнання, яке забезпечує можливiсть регулювати мiкроклiмат в рiзних примiщеннях, для того щоб постiйно перебуває в приємних i комфортних умовах. І це дiйсно не розкiш, а необхiдний елемент життєзабезпечення.
4-12-2017, 13:30
132 просмотров
[/group]