» » Що таке будiвельна мастика »Економiка та будiвництво

Що таке будiвельна мастика »Економiка та будiвництво

Що таке будiвельна мастика »Економiка та будiвництво
Багато хто з нас, напевно, зустрiчали таку назву, як мастика, але смутно уявляли, що це таке i навiщо вона потрiбна. Мастика - це будiвельна сумiш, яка застосовується в рiзних компонентах, в рiзнiй кiлькостi, залежно вiд мети застосування.
Зазвичай мастику використовують для теплоiзоляцiї, гiдроiзоляцiї, а ще для декоративного оздоблення фасадiв будинкiв i промислових будiвель. На сьогоднiшнiй день найпопулярнiшими видами мастики є бiтумнi i полiмернi мастики. Їх основними i вiдмiтними якостями є в'язкiсть, завдяки якiй мастика вiдмiнно клеїться практично до будь-якої поверхнi, а ще їх стiйкiсть до рiзких перепадiв температури i вологостiйкiсть. Найчастiше мастику застосовують для покрiвельних робiт, а також для гiдроiзоляцiї. А ще мастика є вiдмiнним варiантом для облицювання поверхнi плиткою, а також для забивання рiзних швiв. Залежно вiд мiсця застосування мастики, вона буває двох рiзновидiв - внутрiшня i зовнiшня. Вона складається з бiтумних, резiнобiтумних, полiмерних, бiтумно-полiмерних i iнших елементiв. Варiантiв сумiшi досить багато, склад якої залежить вiд областi застосування. Залежно вiд способу нанесення мастики пiдроздiляються на гарячi, якi вимагають пiдiгрiву перед застосуванням, i холоднi, якi завдають вiдразу, без додаткової пiдготовки. Клею мастика може замiнити будiвельний клей в тому випадку, якщо поверхня дуже шорстка. У даному випадку потрiбно використовувати мастику, яка мiстить порошок-наповнювач i яка має хорошi показники в'язкостi. Для пiдвищення в'язкостi, широко застосовують кварцовий пiсок, маршалит i азбест.
Сьогоднi мастика є самим унiверсальним i популярним матерiалом широкої сфери застосування.

Часто доводитися об'їхати кiлька магазинiв, щоб купити все необхiдне для ремонту. , напевно знайдеться все необхiдне, у тому числi i обговорювана в нашiй статтi будiвельна мастика.
5-10-2018, 22:55
142 просмотров
[/group]