» » Фарбування фасаду замiського будинку »Все для дачi

Фарбування фасаду замiського будинку »Все для дачi

Фарбування фасаду замiського будинку »Все для дачi Мрiя «пофарбував i забув» живе в серцi кожного власника замiського будинку. Але нерiдко навiть найдорожча фарба через лiченi мiсяцi починає трiскатися, лущитися i вiдходити вiд основи. В чому причина?


Звичайно, успiшна фарбування фасаду замiського будинку буде залежати вiд правильного вибору лакофарбового матерiалу. Коштiв для обробки фасадiв на ринку безлiч, визначитися з покупкою буває часом не так просто. Виникає спокуса позбавити себе вiд зайвих турбот i купити фарбу «для всiх видiв поверхонь». Але чи є сенс доплачувати за антикорозiйнi властивостi складу, набуваючи фарбу для дерев'яних стiн? Втiм, справа не тiльки в грошах. Унiверсальнi засоби завжди поступаються профiльованим по частинi експлуатацiйних характеристик - вони гiрше лягають i не так довго тримаються.


Очевидно, що, пiдбираючи засiб для фарбування фасаду замiського будинку, розумнiше буде звернутися до великих, добре зарекомендували себе виробникам, благо вибiр їх досить великий. Купуючи продукцiю вiтчизняного виробництва, корисно перевiрити, чи є на упаковцi номер гiгiєнiчного сертифiкату, ТУ або ГОСТу. У разi вiдсутностi етикетки, має сенс попросити у продавця копiю сертифiката. Можливо, там вказанi обмеження до використання цiєї фарби.


  Однак, лакофарбового матерiалу, навiть самого якiсного, для повноцiнної фарбування фасаду замiського будинку буде недостатньо. Крiм нього буде потрiбно шпаклiвка, якої закладають дрiбнi нерiвностi, i грунт, що забезпечує мiцне зчеплення фарби з основою. Купувати все це бажано в одного виробника - так буде менша ймовiрнiсть придбати несумiснi кошти.


Правильний вибiр фарби - важливий, але не єдиний чинник, що впливає на кiнцевий результат. Фахiвцi стверджують: грамотна пiдготовка поверхнi - це 90% успiху фарбування. Вона полягає в ретельному очищенню стiн фасаду вiд бруду, зняття старого фарбового покриття, якщо воно було, зачистцi стiн наждачним папером або металевою щiткою, шпаклiвцi трiщин, нанесеннi грунту i, нарештi, грунтовної просушування. Це досить довга i трудомiстка робота, але нехтувати її не слiд. Навiть найякiснiша фарба не ляже на брудну, непiдготовлену поверхню.


Якщо фарбуванню пiдлягає мiнеральна поверхню, перевiрте її мiцнiсть, провiвши по стiнi шпателем. Якщо посиплеться, доведеться зачищати, а потiм обробити спецiальним глибоко проникаючим грунтом. Використовувати замiсть грунту олiфу, як це роблять багато недосвiдчених будiвельники, не можна - водо-дисперсiйна фарба на неї не лягає. Та й служить олiфа набагато менше в порiвняннi з бiльшiстю сучасних фарб.


Якщо фасад замiського будинку оштукатурений, то сумнiвнi дiлянки треба простукати. Почуєте при ударi глухий стукiт, значить, штукатурка вiдходить вiд стiни. Мiсця, де виявленi порожнини, слiд зiшкребти дощенту, а потiм нанести новий вирiвнюючий шар i дати йому як слiд просохнути.


Ще є один момент, який важливий для роботи з мiнеральними основами - це вологiсть. Проблема високої вологостi зазвичай виникає зi штукатуркою. Пiсля нанесення фарби на непросохлу поверхню волога продовжує просочуватися назовнi, через що вiдбувається здуття i вiдрив барвистої плiвки. Крiм того вогкiсть є передумовою до появи цвiлi.


Низька ж вологiсть, як правило, пов'язана з високогiгроскопiческiмi матерiалами - цеглою, пiнобетоном i iн. Брак вологи призведе до того, що суха стiна буде витягати її з фарби разом з розчинником i фарба почне вiдходити, наче в нiй немає взагалi сполучної речовини.


Перевiрити поверхню стiни фасаду замiського будинку на предмет поглинання дуже просто: потрiбно виплеснути на поверхню склянку води i подивитися, як вона буде висихати. Якщо мокре пляма зникає на очах, матерiал дуже сухою. Вирiшити цю проблему можна за допомогою спецiальних грунтiв.


Крiм того, перед фарбуванням необхiдно визначити наявнiсть - солей кальцiю, погано або зовсiм не розчинних у водi. Їх потрiбно змити спецiальним складом зi стiн до нанесення грунту i тим бiльше фарби.

Фарбування фасаду замiського будинку »Все для дачi

При роботi з дерев'яними фасадами замiських будинкiв в ходi фарбування виникають проблеми iншого штибу. Насамперед, це цвiль, синiй грибок i рiзнi шкiдливi мiкроорганiзми. Для профiлактики подiбних хвороб необхiдно використовувати грунти та фарби з антисептичними властивостями. Якщо на стiнах будинку вже є такого роду ушкодження, їх потрiбно «вилiкувати» за допомогою спецiальних засобiв i тiльки потiм приступати до фарбування.

 

Фарбування фасаду замiського будинку »Все для дачi

Малярськi роботи, незалежно вiд того, якi саме стiни фасаду пiдлягають фарбуванню, рекомендується вести пiзньою весною, влiтку або ранньої осенi, при теплiй нежаркiй погодi. Оптимальним вважається тришарове покриття - грунт i два шари фарби. Запам'ятайте, якщо наноситься грунт, то фарби потрiбно в 1,5 рази менше.


22-11-2018, 22:24
170 просмотров
[/group]