» » Правильний монтаж вiкон »Економiка та будiвництво

Правильний монтаж вiкон »Економiка та будiвництво

Правильний монтаж вiкон »Економiка та будiвництво
Не достатньо лише замовити пластиковi вiкна. Важливо правильно провести їх монтаж, так як це трудомiсткий процес. може проводитися висококвалiфiкованими працiвниками. Можна i самостiйно здiйснити монтаж, якщо звичайно є, хоч якi-небудь знання в цiй галузi. У тому i iншому випадку 100% гарантiї того, що монтаж пройде повнiстю успiшно i без недолiкiв дати нiхто не зможе. Проте краще довiриться фахiвцям. Помилки в їх роботi можуть бути вiдразу i не помiтнi, проте в процесi експлуатацiї вiконної конструкцiї виникнуть проблеми. Щоб цього уникнути, пiсля монтажу вiкна, звернiть увагу на наступнi моменти:
- Ретельно дослiджуйте розташування вiкна в пiдготовленому отворi. Вiкно має бути встановлено по вертикальному i горизонтальному рiвню, що не нахилене в будь-який бiк.
- Подивитися, на скiлькох анкерах тримається конструкцiя. Це дуже важливо, тому що вiд цього буде залежати довговiчнiсть вiкна. Необхiдна кiлькiсть крiпильних анкерiв зазначено в документацiї, що додається до вiкна. У реальностi, ця кiлькiсть повинна збiгатися iз зазначеною кiлькiстю. Якщо їх менше, то слiд звернутися до постачальника вiкна.
- Необхiдно дiзнатися, чи були обробленi шви парогидроизоляции. В якостi парогидроизоляции можна використовувати герметик.
- Переглянути, як працює весь матерiал. Вiн повинен працювати чiтко i плавно.
- Розглянути всi затискачi стулок. Як тест на роботу затискачiв можна використовувати звичайний папiр, яку слiд покласти мiж рамою i стулкою. Якщо папiр витягується нема з легкiстю, то затискачi встановленi добре.
- Подивитися, як встановлений пiдвiконня, який повинен вiдходити вiд вiкна з певним вiдхиленням. Ідеально рiвно встановити пiдвiконня буває складно, так як не всi стiни зробленi за рiвнем. Однак видимих ??вiдхилень бути не повинно.
- Вiкна та монтажний профiль мають бути без трiщин i подряпин. Якщо такi є, то слiд їх замiнити, тому що вiд цього експлуатацiйнi якостi будуть гiрше.
- Подивитися на укоси. Мiж ними i вiкном не повинно бути щiлин.
- Вiкно необхiдно потримати в закритому станi протягом доби. Це потрiбно, щоб монтажна пiна повнiстю засохла.
1-01-2019, 02:43
178 просмотров
[/group]