» » Особливостi росiйського таунхауса. Трохи iсторiї »Економiка та будiвництво

Особливостi росiйського таунхауса. Трохи iсторiї »Економiка та будiвництво

Особливостi росiйського таунхауса. Трохи iсторiї »Економiка та будiвництво
Така нерухомiсть як таунхауси в сучаснiй Росiї стала мати особливу популярнiсть. Але це не тi будiвлi, якi є в традицiйному розумiннi.
Поняття «таунхаус» перекладається з англiйської мови як «будинок в мiстi». Таке явище має своє корiння з доброї старої Англiї, i виникло воно в кiнцi XVIII столiття. У той час у Британiї робили спецiальнi прибудови до всiх будинкiв, для того щоб мати можливiсть поселити там старших родичiв i дiтей. Завдяки такому рiшенню з'явилися можливостi для того, щоб весь сiмейний клан проживав поряд, але, в той же час, всi мали власну для себе територiю. Така практика, природно, прижилася в Англiї. Тiльки через деякий час вдома такого роду стали зводити цiлеспрямовано по всiй країнi, оскiльки саме такий варiант виявляється дуже i дуже зручним. Через якийсь промiжок часу з'явилася тенденцiя того, щоб зводити таунхауси по всiй Європi.
У Росiї ж першi варiанти таунхаусiв з'явилися, як це не дивно, не в передмiстi, а в самiй столицi. Першi такi споруди виникли на Мосфiльмовской вулицi, для того щоб селити туди iноземцiв. Першi таунхауси були побудованi за спецiальним проектом.
Тiльки пiсля того, як були оцiненi переваги такого роду будiвель, мода стала поступово поширюватися на весь ринок нерухомостi, особливо замiської. Справа в тому, що виникли проекти змогли довести, що у таких будинкiв є незаперечнi переваги, особливо, якщо порiвнювати їх з традицiйним котеджем, дачею чи iншим видом будинкiв.
Для Росiї таунхауси виявляються досить непоганим дозволом ситуацiї, особливо для тих споживачiв, якi мрiють проживати за мiстом, але у них вiдсутнi достатнi кошти для того, щоб купувати котедж. Отже, росiяни, москвичi, якi вважатимуть за потрiбне жити в замiських умовах, зможуть пiдiбрати для себе оптимальний варiант з величезної кiлькостi. Вартiсть сучасних таунхаусiв дуже рiзна. Справа в тому, що в кожнiй країнi початкове звучання «таунхаус» змогло придбати особливе звучання, призначення i рiзну цiнову полiтику.
В нашi днi практично кожен росiянин середнього достатку зможе дозволити собi придбання такого роду житла, виходячи зi своїх фiнансових можливостей i пропозицiй на ринку.
Звернiть увагу на , фото яких можна подивитися за посиланням вище.
26-11-2018, 18:29
170 просмотров
[/group]