» » Дерев'янi будинки з клеєного бруса »Економiка та будiвництво

Дерев'янi будинки з клеєного бруса »Економiка та будiвництво

Технологiя виробництва клеєного бруса настiльки налагоджена й автоматизована, що отриманий брус, практично, виходить без вад. Колоди, якi заготовили, розпилюють на дошки i просушують. Всi етапи технологiчного процесу максимально автоматизованi. Пiсля просушування приступають до процесу отримання ламелей. Що це означає? З готових дощок вирiзають бракованi шматки деревини i сучки, а щоб дошка залишилася рiвною, зрощують шматки деревини методом мiнi-шип. Такi ламелi мають однакову довжину i фактуру, вони мають необхiдну вологiсть i однаковий розмiр.
Далi, процесом стругання досягається форма бруса. Щоб брус мав прямокутну форму i вiдповiдний розмiр, його склеюванням пiд тиском. Укладання дерев'яних частин проходить так, щоб волокна мали рiзну спрямованiсть. Отриманий брус не поведе в процесi експлуатацiї, вiн спокiйно витримує навантаження на скручування. Сучасне обладнання, максимальна автоматизацiя виробництва i найжорстокiший контроль на всiх етапах гарантує якiсний матерiал i мiнiмальна кiлькiсть вiдходiв виробництва. Будiвництво замiської нерухомостi часто закiнчується вибором саме клеєного бруса в якостi будiвельного матерiалу. Клеєний брус - це якiсть, бездоганнiсть i чистота матерiалу.


Фарба латексна iнтер'єрна i нанесення текстурной фарби купити в Москвi.

Якi позитивнi сторони даного матерiалу найбiльш привабливi для забудовника? Перший позитивний аспект, на який звертають увагу замовники - це можливiсть значно полегшити фундамент на початку будiвництва. Тому дерев'яний будинок з клеєного бруса надiйно стоїть на фундаментi з паль або на спрощеному стрiчковому фундаментi. Щiльнiсть стiн з роками не стає гiрше. Добре пiдiгнанi брусовi стiни не вимагають такої додаткової теплоiзоляцiї, як штукатурка i облицювання зовнiшнього фасаду. Будинок має бездоганний естетичний вигляд i рiвнi гладкi стiни зовнi i всерединi будiвлi.
До безперечних позитивних сторiн клеєного бруса вiдноситься i можливiсть виконати з даного матерiалу балки, крокви i горищнi перекриття. Можливiсть внутрiшнього облаштування будинку, установка дерев'яних сходiв i мiжкiмнатних перегородок робить клеєний брус дуже привабливим матерiалом для замовникiв. Сучаснi технологiчнi лiнiї дозволяють виготовляти брус з високим класом чистоти i витриманими в межах допускiв розмiрами. Замовляючи будiвництво дерев'яного будинку з клеєного бруса, ви повиннi бути готовi до того, що всi пiдготовчi роботи проводяться на виробничих площах. На готовому фундаментi сам будинок зводиться в дуже стислi термiни. Не потрiбно для такого матерiалу i час на просушування. Для посилення мiцностi будинку, кутовий брус просвердлюють наскрiзь i скрiплюють гайками. Дерев'янi будинки з клеєного бруса - це прекрасне поєднання добротностi i зовнiшньої вишуканостi будов.
11-09-2017, 01:30
156 просмотров
[/group]