» » Будiвництво камiна в замiському будинку »Економiка та будiвництво

Будiвництво камiна в замiському будинку »Економiка та будiвництво

Камiн, колишнiй ранiше послiдовником багаття, службовець як засiб для обiгрiву, зараз став ще й предметом естетики, прикраси iнтер'єру. Це - те явище, яке супроводжує людину протягом усiєї його iсторiї. Багато явищ i предметiв змiнювалося в оточеннi iндивiдуума, протягом його iсторiї. Але деякi, з'явившись одного разу, так i залишаються, бо довели свою користь i необхiднiсть. Камiн - такий приклад. Тому багато в пейзаж, iнтер'єр свого майбутнього будинку обов'язково вносять цю частинку iсторiї.
Камiн - це складний пристрiй, його споруджують професiонали, якi мають необхiднi знання та квалiфiкацiю, а майбутнiй власник i проектувальник лише закладають його параметри на кресленнi.
Примiтивний вiдкрите вогнище, на якому готувалася їжа i тополi житло - от батько тих сучасних складних iнженерно-технiчних пристроїв, якими ми милуємося. Для Росiї, з її суворими зимами, трiскучими морозами камiн спочатку не пiдходив. Нашi прабатьки дворяни вiдiгрiвали свої замерзлi руки i ноги у класичних росiйських печей, яка давала до 60 вiдсоткiв тепловiддачi. Камiн же бiльше пiдходив для країн Захiдної та Схiдної Європи, де був дуже комфортний i затребуваний в умовах м'яких i сирих зим, коли достатньо було швидко обiгрiти й просушити кiмнату, а не нагрiвати її заздалегiдь. Так як у нього топка була вiдкрита, тому тепловiддача становила всього вiд 8 до 12 вiдсоткiв.
Однак розвиток технiчних наук не стоїть на мiсцi, в будинках з'являються обiгрiвачi, маслянi, електричнi, воднi. Але це всього лише чисто техногеннi на вигляд пристрою, що не займають багато мiсця, але й не додають особливої ??естетики в iнтер'єр. А оскiльки в приватних замiських будинках завжди достатньо мiсця, їх власники можуть дозволити собi i те й iнше. Адже камiн - це просто красиво - коли горить вiдкритий вогонь, створюються особлива атмосфера затишку i комфорту.
Камiн входить в будинок ще i як данина європейськiй культурi. Але, незважаючи на використання високих технологiй, тепловiддача камiнних пристроїв все так само невелика i для бiльшої частини сучасної Росiї вiн не може бути застосований як головний засiб обiгрiву в зимовий час року, а лише як допомiжний i для краси. Беручи до уваги нашi погоднi умови, камiн можна використовувати за основним призначенням - просушування та прогрiванню примiщення - у весняний, дощове лiтнiй i осiннiй час року, яке у нас часом прирiвнюється до зими в рештi Європи. Незважаючи на вiдносну простоту пристрою (у порiвняннi з пiччю), будiвництво камiна має свої особливостi, якi слiд враховувати ще на стадiї проектування будинку. Це дозволить надалi уникнути значних незручностей i заощадити чималi грошi на виправленнi своїх i чужих помилок.
8-10-2017, 15:47
150 просмотров
[/group]