» » Внутрiшнє оздоблення будинку та котеджу »Економiка та будiвництво

Внутрiшнє оздоблення будинку та котеджу »Економiка та будiвництво

До ремонту котеджу, як i до його будiвництва необхiдно пiдходити дуже ретельно. Спочатку створюється i розробляється дизайнерський проект, в якому Замовник за допомогою дизайнерiв нашої Компанiї розповiдає про свої уподобання у визначеннi функцiональностi примiщень, їх стилю, пiдбору вiдповiдної меблiв пiд iнтер'єр, її розташуваннi, освiтленнi примiщень, їх колiрному рiшеннi, виборi матерiалiв для стiн, стелi, статi. Свої мрiї Клiєнт побачить спочатку вiртуально у виглядi креслень, фотографiй, малюнкiв, як до ремонту, так i ескiзи, плани i 3D вiзуалiзацiї котеджу пiсля ремонту, а також комп'ютернi плани всiлякої розмiщення меблiв, розташування електроприладiв i освiтлювальних приладiв. Окремо подаються схеми електрики, системи вентиляцiї та кондицiонування, водопостачання. Складається реально працюючi графiки виконання робiт та їх оплати. Визначається черговiсть виробництва етапiв робiт, пiдбираються вiдповiднi будiвельнi матерiали. Будiвельна компанiя СтройКомплексМаксiмум має таку можливiсть не тiльки брати аванс за роботу зi своїх Клiєнтiв, але i дозволяє їм вносити щомiсячнi внески за актами виконаних робiт або за графiком фiнансування, що дозволяє нашим Клiєнтам бiльш планомiрно i зручно для них розподiляти свої фiнанси.

Ми залишаємо за собою повний контроль за якiстю , дотриманням усiх технологiй СНиП та ГОСТ. Наша компанiя безпосередньо без посередникiв працює тiльки з високоякiсними сертифiкованими матерiалами провiдних свiтових та вiтчизняних виробникiв. Що знижує вартiсть матерiалiв.

План ремонтних робiт:
Спочатку йдуть пiдготовчi роботи. При переплануваннi зносяться старi стiни i будуються новi капiтальнi стiни i перегородки. На перепланування дає дозвiл Мiжвiдомча комiсiя (МВК)
Оскiльки пiдготовчi роботи - це основа якiсного ремонту, тому до цього потрiбно пiдходити дуже вiдповiдально. При внутрiшнiй обробцi вирiвнюють наскiльки можливо поверхню стiн, пiдлоги i стелi.
Також в оздоблювальнi роботи, залежно вiд дизайн-проекту, включається монтаж багаторiвневих пiдвiсних стель, iнших рiзних конструкцiй, фарбування або обклеювання стiн шпалерами, покриття поверхонь декоративними видами штукатурки, настил на пiдлогу паркету, ламiнату, лiнолеуму, укладання кахельної плитки на стiни i пiдлоги , та iн. Оскiльки сучасний ринок оздоблювальних i будiвельних матерiалiв неосяжний, iснує їх величезне рiзноманiття як за цiною, якiстю, так i за кiлькiстю можливостей втiлення дизайнерських iдей, то чи не професiоналу обов'язково потрiбна буде допомога фахiвця, щоб не захлинутися у такому морi пропозицiй. Дизайнери нашої компанiї на те й iснують, щоб спочатку допомогти нашим Клiєнтам визначитися з видом дизайну пiд їх характер, а потiм i пiдкажуть, за допомогою чого краще втiлити такий проект у життя, виходячи з матерiальної сторони питання. Для особливо ексклюзивних проектiв в нашiй компанiї iснують висококласнi фахiвцi своєї справи. Ми працюємо вже 15 рокiв у будiвництвi та ремонтi i у нас багато вдячних клiєнтiв.
9-08-2017, 03:09
149 просмотров
[/group]