» » Закладка фундамет »Економiка та будiвництво

Закладка фундамет »Економiка та будiвництво

Фундамент - пiдстава котеджу, чим вiн буде довше стояти, тим буде довше стояти будiвля, розташована на ньому. На хорошому фундаментi буде легше будувати та експлуатувати надалi готова будiвля. Головне вибрати правильний вид фундаменту. Адже фундамент - це основа всього. Нi в якому разi не можна гнатися за дешевизною. Вартiсть фундаменту повинна складати близько 15-20% вiд вартостi всього будинку. Адже копати доведеться багато, i вартiсть земляних робiт дорога. Потрiбно вiдразу ставити надiйний фундамент, адже якщо поставити неправильний фундамент, то його переробка додасть до вартостi будинку ще 30%. При будiвлi правильного фундаменту враховується не тiльки матерiал, з якого вiн буде зроблений, але i склад грунту, на якому вiн буде стояти i поведiнку ґрунтових вод. Адже рiвень пiдземних вод чинить постiйний вплив на поведiнку грунту. Краще всього, якщо грунти будуть промерзати, не досягаючи рiвня грунтових вод. Якщо ж грунт буде промерзати, досягаючи рiвня грунтових вод, будiвництво правильного фундаменту в таких умовах, буде вiдповiдальною справою. Адже з посиленням морозiв буде «стiкати» вниз i рiвень промерзання грунту. За будiвельними нормами рекомендується закладати фундамент до рiвня промерзання грунту, який в Росiї рекомендовано становить 1,5м. Як тiльки пiдземнi води почнуть замерзати, вони починають тиснути на грунт знизу, i вiн починає спучуватися, «здуватися» вгору. І, як правило, цей пiдйом грунту вгору не буде рiвномiрним по всьому периметру фундаменту. А значить i фундамент буде «косити», вихляти, тиснути на варте на ньому будову. Почнуть з'являтися трiщини вiд такого нерiвномiрного розподiлу навантаження, як в стiнах будинку, так i на фундаментi. Тому по виду грунтiв фундаменти бувають трьох типiв - стрiчковi, стовпчастi й плитнi (або збiрнi залiзобетоннi).

самий широко роспространенний i простий у спорудженнi. Його використовують, закладаючи стрiчку однакового поперечного перерiзу пiд всi зовнiшнi i внутрiшнi капiтальнi стiни. Хоч технологiя закладки такого фундаменту проста, але вимагає багато матерiалiв i трудовитрат. Фундамент стрiчкового типу зводиться при небезпецi виникнення нерiвномiрних деформацiй. Пiдошву такого фундаменту закладають зазвичай на 20 см нижче максимальної глибини промерзання грунту. На сильно спучуються й сильно промерзають грунтах стрiчковий фундамент ставлять рiдко. Пiщана подушка при цьому 30-60 см, але не бiльше половини висоти всього фундаменту. А висота фундаменту залежить вiд застосовуваного матерiалу. Використання в його будiвництвi фундаментних блокiв значно прискорює процес будiвництва.

Фундамент стовпчастого типу теж дуже поширений вид будiвництва фундаментiв. При такому способi стовпи зводяться у всiх точках зосередження навантажень - у всiх кутах, в мiсцях перетину стiн, пiд простiнками, пiд усiма опорами важко навантажених прогонiв. Вiдстань мiж такими стовпами складає 1,5-2,5 м. В залежностi вiд того, з яких матерiалiв виготовленi стовпи, мiнiмальний перетин у бетонних i бутобетонних - 400 мм, з кам'яної кладки - 600 мм, у цегляної кладки над рiвнем землi - 380 мм.

Будiвництво фундаменту плитного (або збiрного залiзобетонного) типу поширено на нерiвномiрних, сильно стискаються грунтах. Це, наприклад, пiщанi подушки, торфовища, сильно пучiнiстие, слабонесущем грунтi. На них ще будують фундаменти iз залiзобетонних плит, а також з монолiтних перехресних стрiчок. Пiд великi будинки, фундаменти кладуть у виглядi ребристих плит або армованих перехресних стрiчок.
На плаваючi фундаменти потрiбна велика витрата матерiалiв, при їх чималу вартiсть, таких, як високомiцний бетон i арматурна сталь, це виправдано економiчно тiльки в тому випадку, якщо iншi види фундаментiв не можуть створити дому необхiдну стiйкiсть. Наша будiвельна компанiя працює з усiма видами фундаментiв, залежно вiд необхiдностi або бажання Замовника. У нас є також власнi проекти дерев'яних будинкiв, пiд якi ми зведемо Вам фундамент.

Але є й винятки. Так якщо Замовник може обiйтися без цокольного поверху, в цьому випадку ми пропонуємо використовувати технологiю «ИЗОДОМ», що надає Вам унiкальну можливiсть заощадити до 15% витрат вiд усiєї вартостi будiвництва. «ИЗОДОМ» володiє двома вiдмiнними властивостями: монолiтної конструкцiєю i малому вагою стiн, якi трохи тиснуть на грунт i при них можна також використовувати аналогiчну монолiтну конструкцiю стрiчкових фундаментiв. Для установки такого фундаменту по всьому периметру будинку, пiд внутрiшнiми несучими стiнами робляться канавки довжиною 120 см на глибину 60-70 см, на яких будується опалубка висотою 40-50 см. Якщо грунт земляний, на дно канавок насипається пiсок. А якщо грунт пiщаний, то на дно канавок заливається спочатку вирiвнюючий бетонний шар, товщиною 5-7 см, на який потiм укладається гiдроiзоляцiя.

Потiм проводиться армування, тобто по периметру всього майбутнього фундаменту будинку горизонтально в'яжуться два шари сiтки з металевої арматури, на висотi приблизно 20-25 см один вiд одного.

Фундамент i стiни прив'язують один до одного за допомогою вертикально стоять прутикiв довжиною 1-1,5 м. Їх встромляють по кутах будинку i в мiсцях по осях стiн, передбачених проектом. Пiсля цiєї необхiдної i нескладної пiдготовки. Потiм бетонна сумiш заливається в опалубку, яка потiм ретельно вирiвнюється, i на цей стрiчковий фундамент можна монтувати стiни «ИЗОДОМ».
9-01-2019, 15:40
190 просмотров
[/group]